درباره ستاد

ستادسرمایه گذاری استان

براساس ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلای ایران، به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی ، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به   گونه ای اصلاح ، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار ، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نمایند. چنانچه هریک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشند ، با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید و همچنین در صورت مثبت بودن پاسخ،چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.

ستاد سرمایه گذاری استان که به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی ،امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود، مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاههای ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر کند و همچنین در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی رسیدگی خواهد شد.

چاپ ایمیل

واگذاری انشعاب آب در محدوده خدمات روستایی

1- مشخصات کلی خدمت اقتصادی

1-1- عنوان خدمت:واگذاری انشعاب آب در محدوده خدمات روستایی

2-1 مشمولین دریافت خدمت:   مالکین واحدهای مسکونی و غیر مسکونی در محدوده مورد عمل یا قرارگرفتن طرح در مسیر انتقال آب و وجود امکان فنی توزیع

3-1- موضوعات و شاخه های تخصصی ذیل خدمت : انشعاب خانگی و غیرخانگی (آموزشی ، تجاری، بهداشتی و ..)

 

4-1- شرح کلی خدمت اقتصادی:

اشخاص حقیقی یا حقوقی که  متقاضی وصل  انشعاب آب تا شعاع 2 کیلومتری روستاها  یا در مسیر انتقال آب باشند می توانند پس از مراجعه حضوری به امورات تابعه شرکت آب و فاضلاب روستایی در شهرستان های استان خدمت مورد نظر را دریافت دارند. در این خصوص پس از تشکیل پرونده ، پرونده جهت انجام کارشناسی به ایستگاه آبی مربوطه ارسال و پس از تهیه و ارسال گزارش کارشناسی ، در صورت وجود امکان واگذاری انشعاب ، نامه وصل انشعاب صادر و متقاضی جهت انجام اقدامات بعدی به متولی ایستگاه مراجعه می نماید. شایان ذکر است در صورتی که ملک متقاضی در خارج از محدوده مورد عمل باشد متقاضی می بایست  به شرکت آب منطقه ای یا شرکت آب و فاضلاب شهری مراجعه نماید.

در صورت وجود امکانات فنی و  قرار گرفتن ملک متقاضی در مسیر انتقال آب ، امکان ارایه انشعاب در خارج از محدوده فوق الذکر امکان پذیر می باشد.

5-1- اهداف ارایه خدمت :

تأمین آب متقاضیان واحدهای اقتصادی و خانگی

 

6-1-   شرایط ،  نیازمندی ها و محدودیت ها  برای دریافت خدمت :

1-6-1-ویژگی ها ، صلاحیت ها و شایستگی ها:

دارا بودن ملک در محدوده مورد، داشتن پروانه برای کاربری های خانگی و غیر خانگی


2-6-1--مدارک و مستندات مورد نیاز :

-         اصل و کپی سند دفترچه ای یا دستی

-         اصل و کپی پروانه ساختمانی یا پایان کار (در صورت عدم صدور پروانه در روستای مورد نظر ، تأیید فرم مربوطه توسط دهیاری مبنی بر عدم صدور پروانه در  آن روستا الزامی است)

-         کپی صفحه اول شناسنامه مالک (صاحب سند)

-         کپی کارت ملی

-         شماره اشتراک یکی از همسایگان مجاور

-

3-6-1- فرم های مورد عمل :

فرم درخواست انشعاب آب (از طریق مراجعه حضوری یا سایت شرکت در دسترس متقاضی است) و فرم تأیید دهیاری در صورت عدم صدور پروانه در روستای مربوطه

 

4-6-1- محدودیت ها و الزامات قانونی و تخصصی در ارایه خدمت: (که منجر به رد درخواست می شود)

-         لزوم قرار داشتن ملک در در محدوده خدمات روستایی (یا قرارگرفتن در مسیر انشعاب و وجود امکان فنی توزیع)

-         فراهم نبودن امکان فنی توزیع

7-1-  قوانین و مقررات و دستورالعمل های حاکم بر ارایه خدمت:

-         آیین نامه تعرفه های آب و فاضلاب و شرایط عمومی ابلاغ شده از طرف وزارت نیرو

2- مشخصات دستگاه/واحد مرتبط با خدمت/فعالیت اقتصادی:

1-2- مشخصات دستگاه متولی ارایه خدمت:

-         عنوان دستگاه: شرکت آب  فاضلاب روستایی استان کرمان

-         بالاترین مقام مسئول/سمت:مهندس موسی بختیاری نسب/مدیرعامل

-          آدرس اینترنتی دستگاه: www.kerman-abfa.org.ir

-         پست الکترونیکی:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-         تلفن دستگاه: 6-2473983-0341

-         فاکس: 2465491-0341

-         تلفن واحد حراست (مرجع رسیدگی به شکایات در درون دستگاه):  2465694-0341

 

2-2- سایر دستگاه های مرتبط با خدمت /فرایند مرتبط با سرمایه گذاری: (دستگاه هایی که بخشی از فرایند در آنجا انجام می گیرد یا به اظهار نظر یا تأییدیه آنان نیاز است)

ردیف

عنوان دستگاه

اهم اقدامات

1

دهیاری

در صورت عدم ارایه پروانه توسط متقاضی و ادعای عدم صدور پروانه در روستای مربوطه ، فرم مربوطه توسط دهیاری تأیید می شود

3-2- مشخصات واحد ارایه خدمت/انجام فعالیت اقتصادی:

1-3-2-  نام دفتر /اداره/واحد متولی ارایه خدمت:امور مشترکین امورات آب و فاضلاب روستایی در       شهرستان های استان

2-3-2-  آدرس:

امور شهرستان کرمان:   کرمان-  بلوار جهاد- کوچه 27- امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان کرمان – طبقه همکف-اتاق اول

آدرس ستاد: کرمان- خیابان هزار و یک شب -  کوچه شماره 21

3-3-2- نام متولی (در شهر کرمان): رییس امور مشترکین امورات تابعه در شهرستان های استان

4-3-2- نام مسئول پاسخگو در استان کرمان/سمت/ تلفن: آقای مسعود محدوی فر / رییس امور مشترکین و درآمدهای استان/  2473987-0341

 

3- هزینه های دریافت خدمت:

ردیف

نام صاحب حساب

شعبه / بانک

شماره حساب

مبلغ واریزی (هزارریال)

موضوع هزینه

1

خزانه

ملی

2175213821000

با توجه به نوع واحد و ظرفیت آب مورد نیاز ، هزینه انشعاب متفاوت می باشد.

هزینه حق انشعاب ، شبکه و نصب

2

--

در هر شهرستان متفاوت است

203730 ریال

هزینه کارشناسی

شایان ذکر است هزینه انشعاب واحدهای خانگی 500 هزار ریال  مقطوع می باشد.

4- مدت زمان ارایه خدمت/انجام فرایند:

1-4- مدت زمان موافقت/مخالفت اولیه با ارایه خدمت: ...........روز

2-4- مدت زمان دریافت خدمت پس از ارایه مدارک مورد نیاز :............ روز

 

5- مراحل دریافت خدمت /انجام فرایند مرتبط با سرمایه گذاری:

شماره مرحله

شرح فعالیت (به ترتیب)

واحد متولی

سمت فرد/افراد متولی

مدت زمان / روز

شیوه اقدام ارباب رجوع

انجام

پیگیری

1

مراجعه حضوری به واحد مشترکین و دریافت فرم برقراری انشعاب و ارایه مدارک لازم

واحد مشترکین امور شهرستان

مسئول یا کارشناس

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

2

تشکیل پرونده

واحد مشترکین امور شهرستان

مسئول یا کارشناس

همان روز

--

حضوری یا تلفنی

3

انجام کارشناسی توسط امور مشترکین یا فرستادن پرونده به ایستگاه جهت انجام کارشناسی

واحد مشترکین امور شهرستان

مسئول یا کارشناس

2

--

حضوری یا تلفنی

4

انجام کارشناسی و ارجاع پرونده به امور مشترکین شهرستان

مسئول ایستگاه یا کارشناس امور مشترکین

مسئول ایستگاه یا کارشناس امور

5

حضوری

حضوری یا تلفنی

5

بررسی امکان واگذاری بر اساس کارشناسی انجام گرفته

واحد مشترکین امور شهرستان

مسئول یا کارشناس

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

6

پرداخت فیش

متقاضی

--

همان روز

حضوری

--

7

صدور کارت اشتراک و ارایه به متقاضی و اخذ رسید

 

مسئول یا کارشناس

 

 

 

8

صدور نامه وصل انشعاب و ارایه به مسئول ایستگاه

 

واحد مدیریت امور شهرستان

مسئول یا کارشناس

همان روز

حضوری

حضوری یا تلفنی

چاپ ایمیل

واگذاری انشعاب آب در محدوده خدمات شهری

1- مشخصات کلی خدمت اقتصادی

1-1- عنوان خدمت:واگذاری انشعاب آب در محدوده خدمات شهری

2-1 مشمولین دریافت خدمت:

تمامی املاک تجاری ، غیر مسکونی و مسکونی که دارای مجوز شهرداری بوده و عموماً در محدوده خدمات شهری واقع شده باشند.

 

3-1- موضوعات و شاخه های تخصصی ذیل خدمت :

واگذاری انشعاب کلیه واحدهای خانگی ، تجاری  و غیر خانگی (شامل واحدهای آموزشی ، تولیدی ، خدماتی و غیره) که در محدوده امور آب شهری قرار گرفته باشند.

 

4-1- شرح کلی خدمت اقتصادی:

سرمایه گذاران متقاضی انشعاب آب پس از مراجعه حضوری به امورات تابعه شرکت آب و فاضلاب در شهرستان های استان و تکمیل فرم درخواست و ارایه مدارک مورد نیاز بر اساس مراحلی که در ادامه مشخص گردیده خدمت مورد نظر را دریافت می دارند. در این ارتباط تنها لازم است ملک مورد نظر در محدوده خدمات شرکت واقع شده باشد . در صورتی که نصب انشعاب مستلزم انجام عملیات حفاری باشد لازم است متقاضی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ مجوز حفاری اقدام نماید.  شایان ذکر است در صورتی که ملک مورد نظر در شعاع 2 کیلومتری روستا واقع شده باشد متقاضی می بایست درخواست خود را به شرکت آب و فاضلاب روستایی و در غیر این صورت (عدم واقع شدن در محدوده شهر و روستا) جهت اخذ انشعاب آب به شرکت آب منطقه ای مراجعه نماید.

5-1- اهداف ارایه خدمت :

هدف از اجرای این فرایند ، تأمین آب شرب متقاضیان واحدهای اقتصادی و خانگی می باشد.


6-1-   شرایط ،  نیازمندی ها و محدودیت ها  برای دریافت خدمت :

1-6-1-ویژگی ها ، صلاحیت ها و شایستگی ها:

دارا بودن ملک و اسنادی دال بر مالکیت ، دارا بودن مجوز  شهرداری و وجود شبکه آبرسانی در مجاورت ملک

 

2-6-1--مدارک و مستندات مورد نیاز :

-         اصل و کپی سند دفترچه ای یا سند عادی یا سند اجاره ای اوقاف

-         اصل و کپی پروانه ساختمانی یا پایان کار (مجوز شهرداری)

-         کپی صفحه اول شناسنامه صاحب سند ( یا نماینده قانونی وی در صورت وجود وکیل)

-         کپی کارت ملی مالک و وکیل (در صورت معرفی وکیل)

-         کد پستی ملک (از پست مرکزی شهرستان سکونت اخذ شود)

-         کپی از وکالتنامه در صورت داشتن وکالت از مالک

-         فرم تعهد محضری در خصوص املاکی که بیش از 2 طبقه باشند.

-         فرم درخواست انشعاب تکمیل شده توسط متقاضی

-         ارایه شماره اشتراک همسایه های  سمت راست و چپ

-         مجوز حفاری کانال از شهرداری منطقه(پس از ارزیابی ملک توسط اداره امور شهرستان)

3-6-1- فرم های مورد عمل :

فرم درخواست انشعاب آب (از طریق مراجعه حضوری یا سایت شرکت در دسترس متقاضی است)

4-6-1- محدودیت ها و الزامات قانونی و تخصصی در ارایه خدمت:

-         لزوم قرار داشتن ملک در در محدوده خدماتی شرکت

-         دارا بودن مجوز حفاری از شهرداری

-         درخواست انشعاب آب در حد متعارف (قطر کمتر از دو اینچ)

7-1-  قوانین و مقررات و دستورالعمل های حاکم بر ارایه خدمت:

-         آیین نامه عملیات به شماره 100/33/43344  مورخ 10/6/1386 مصوب شرکت آب و فاضلاب کشور

2- مشخصات دستگاه/واحد مرتبط با خدمت/فعالیت اقتصادی:

1-2- مشخصات دستگاه متولی ارایه خدمت:

-         عنوان دستگاه: شرکت آب و فاضلاب شهری                                                            بالاترین مقام مسئول/سمت:مهندس محمد تربتی/مدیرعامل

-          آدرس اینترنتی دستگاه: www.abfakerman.ir

-         پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-         تلفن دستگاه: 4-3220032

-         تلفن واحد حراست (مرجع رسیدگی به شکایات در درون دستگاه):

 

2-2- سایر دستگاه های مرتبط با خدمت /فرایند مرتبط با سرمایه گذاری: (دستگاه هایی که بخشی از فرایند در آنجا انجام می گیرد یا به اظهار نظر یا تأییدیه آنان نیاز است)

ردیف

عنوان دستگاه

اهم اقدامات

1

شهرداری

صدور مجوز حفاری در حوزه شهری در صورت لزوم  (برای متقاضایان انشعاب آب از شرکت آب و فاضلاب شهری )

3-2- مشخصات واحد ارایه خدمت/انجام فعالیت اقتصادی:

1-3-2-  نام دفتر /اداره/واحد متولی ارایه خدمت: امورات آب و فاضلاب شهری در شهرستان های استان

2-3-2-  آدرس (در شهر کرمان): کرمان- بلوار 22 بهمن – روبروی شهربازی- امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان- اتاق واحد مشترکین

 

3-3-2- نام متولی (در شهر کرمان):

آقای حجت الله شفیعی- مدیر امور مشترکین شهرستان کرمان/ 4-3220032-0341 داخلی های 128 تا 132

4-3-2- نام مسئول پاسخگو در استان کرمان/سمت/ تلفن: مهندس سید محسن شهیدی/ معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان /  3224998-0341

 

3- هزینه های دریافت خدمت:

ردیف

نام صاحب حساب

شعبه / بانک

شماره حساب

مبلغ واریزی (هزارریال)

موضوع هزینه

مرحله واریز وجه

1

امور آب و فاضلاب

بانک صادرات

 

0102527195009

 

با توجه به نوع واحد سرمایه گذاری و ظرفیت آب مورد نیاز ، هزینه انشعاب متفاوت می باشد.

هزینه حق انشعاب ، شبکه و نصب

 

امور آب و فاضلاب

یا

بانک ملت

یا حساب جام 76407645

 

شایان ذکر است هزینه انشعاب  آب واحدهای خانگی در شهر کرمان از حداکثر 6200 هزار ریال تا حداقل 4390 هزار ریال ، در شهرهای سیرجان ، رفسنجان ، بم ، زرند و جیرفت از حداکثر                5200 هزار ریال تا حداقل 3390 هزار ریال و و در مابقی شهرهای استان از حداکثر 4900 هزار ریال تا حداقل 3090 هزار ریال با توجه به نوع انشعاب و ظرفیت آب مورد نیاز متفاوت می باشد.

 

4- مدت زمان ارایه خدمت/انجام فرایند:

1-4- مدت زمان موافقت/مخالفت اولیه با ارایه خدمت: حداکثر 2روز

2-4- مدت زمان دریافت خدمت پس از ارایه مدارک مورد نیاز : حداکثر 5 روز

 

 

5- مراحل دریافت خدمت /انجام فرایند مرتبط با سرمایه گذاری:

شماره مرحله

شرح فعالیت (به ترتیب)

واحد متولی

سمت فرد/افراد متولی

مدت زمان / روز

شیوه اقدام ارباب رجوع

انجام

پیگیری

1

مراجعه حضوری به واحد پذیرش و دریافت فرم برقراری انشعاب و ارایه مدارک لازم

واحد پذیرش امور شهرستان

مسئول پذیرش

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

2

بازدید و ارزیابی ملک

واحد پذیرش امور شهرستان

مسئول پذیرش

1

--

حضوری یا تلفنی

3

در صورتی که در محدوده خدمات شهری باشد ،  ارجاع به واحد حسابداری و درآمد

واحد پذیرش امور شهرستان

مسئول پذیرش

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

4

صدور فیش واریز هزینه حق انشعاب ، شبکه و نصب

حسابداری

حسابدار

همان روز

حضوری

حضوری یا تلفنی

5

پرداخت فیش واریز وجه

متقاضی

متقاضی

--

--

--

6

دریافت فیش ،  و ارایه شماره اشتراک به متقاضی

حسابداری

حسابدار

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

7

تأیید و امضاء پرونده توسط مدیر و ارجاع به واحد نصب

واحد مدیریت امور شهرستان

مدیر امور شهرستان

1

--

حضوری یا تلفنی

8

ارجاع به پیمانکار  جهت نصب انشعاب

واحد نصب امور شهرستان

رییس واحد

همان روز

--

حضوری یا تلفنی

9

نصب انشعاب

پیمکانکار

--

حداکثر 3 روز

حضوری

حضوری یا تلفنی

 

چاپ ایمیل

تأمین آب متقاضیان سرمایه گذاری از طریق اجازه حفر چاه در اجرای ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه منابع آب

1- مشخصات کلی خدمت اقتصادی

1-1- عنوان خدمت: تأمین آب متقاضیان سرمایه گذاری از طریق اجازه حفر چاه در اجرای ماده 12 آیین نامه اجرایی  قانون توزیع عادلانه منابع آب

2-1 مشمولین دریافت خدمت :

تمامی واحدهای سرمایه گذاری تولیدی ، خدماتی(مانند مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی) و کشاورزی

3-1- موضوعات و شاخه های تخصصی ذیل خدمت :

 

4-1- شرح کلی خدمت اقتصادی:

در خارج از محدوده آب و فاضلاب شهری (محدوده خدمات شهری ) و آب و فاضلاب روستایی (خارج از شعاع 2 کیلومتری روستاها ) بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و قانون الحاق یک ماده واحده به برخی از درآمدهای دولت ، بر اساس مراحل و شرایطی که در ادامه مشخص گردیده اجازه حفر چاه داده می شود.با توجه به منابع محدود آب زیرزمینی ،  سیاست شرکت در این خصوص تأمین آب واحدهای سرمایه گذاری به صورت مجتمع ، مانند مجتمع دامداری ها ، مجتمع گلخانه ها ، شهرک های صنعتی و غیره  و معرفی متقاضیان از سوی دستگاه ذیربط می باشد.

5-1- اهداف ارایه خدمت :

تأمین آب واحدهای سرمایه گذاری در خارج از محدوده های مورد عمل شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی از طریق استفاده بهینه از منابع آبی می باشد.

6-1-   شرایط ،  نیازمندی ها و محدودیت ها  برای دریافت خدمت :

1-6-1-ویژگی ها ، صلاحیت ها و شایستگی ها: (تحصیلات ، تخصص و مهارت ها، سابقه فعالیت ، سن ، امکان دریافت خدمت به صورت شخصیت حقیقی یا حقوقی و ...)

به غیر از لزوم ارایه مدارک موضوع بند 2-6-1 محدودیت دیگری در نظر گرفته نشده است.


2-6-1--مدارک و مستندات مورد نیاز :

-         ارایه موافقت اصولي دارای اعتبار ، پروانه تأسيس يا  پروانه بهره برداری از مراجع ذيربط

-         در مورد اشخاص حقوقی ارایه مدارک شناسایی شامل اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی ، آگهی تأسیس ، گواهی ثبت شرکت

-         نتيجه آناليز آب مورد نياز  و تشخیص بلامانع بودن مصرف آن برای مصارف صنعتی (به تشخیص سازمان صنایع و معادن) و مصارف خدماتی به تشخیص اداره بهداشت

-         اسناد مالكيت  در صورت ملكي بودن يا ارائه كروكي از مراجع واگذاري اراضي

-         فرم شماره یک تکمیل شده و گواهی امضاء در یکی از دفاتر اسناد رسمی

-         ارایه تعهد گمانه اکتشافی در صورت لزوم

3-6-1- فرم های مورد عمل :

فرم شماره 1 از طریق امور آب شهرستان در دسترس متقاضی قرار می گیرد.

4-6-1- محدودیت ها و الزامات قانونی و تخصصی در ارایه خدمت: (مواردی که منجر به رد درخواست می شود)

-         نداشتن تخصیص بنا به نتیجه بررسی کمیته مدیریت منابع آب

-         پاسخ منفی استعلام ها

-         نداشتن حریم مورد نیاز با منابع آبی مجاور

7-1-  قوانین و مقررات و دستورالعمل های حاکم بر ارایه خدمت:

-         قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه

-         دستورالعمل های وزارت نیرو

-         دستورالعمل های داخلی شرکت با توجه به شرایط منطقه


2- مشخصات دستگاه/واحد مرتبط با خدمت/فعالیت اقتصادی:

1-2- مشخصات دستگاه متولی ارایه خدمت:

-         عنوان دستگاه: شرکت آب منطقه ای

-          بالاترین مقام مسئول/سمت: سید محسن ثمره هاشمی /مدیرعامل

-          آدرس اینترنتی دستگاه:www.krrw.ir

-         پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-         تلفن دستگاه:4-2224482-0341 یا 8-2260092-0341

-         تلفن واحد بازرسی (مرجع رسیدگی به شکایات در درون دستگاه):

 

2-2- سایر دستگاه های مرتبط با خدمت /فرایند مرتبط با سرمایه گذاری: (دستگاه هایی که بخشی از فرایند در آنجا انجام می گیرد یا به اظهار نظر یا تأییدیه آنان نیاز است)

ردیف

عنوان دستگاه

اهم اقدامات

1

اداره بهداشت

بررسی عدم آلایندگی آب از نظر بهداشتی و وضعیت بازیافت آب مصرف شده

2

محیط زیست

عدم آلایندگی زیست محیطی و مشخص نمودن وضعیت دفع بهداشتی فاضلاب

3

صنایع و معادن

بررسی بلامانع بودن مصرف آب

3-2- مشخصات واحد ارایه خدمت/انجام فعالیت اقتصادی:

1-3-2-  نام دفتر /اداره/واحد متولی ارایه خدمت:  امور آب شهرستان ها

2-3-2-  آدرس (در شهر کرمان): میدان عاشورا ، پشت دادگستری کرمان- امور آب شهرستان کرمان- طبقه دوم

3-3-2- نام متولی ارایه خدمت و شماره تلفن/فاکس/آدرس پست الکترونیکی: رؤسای امور آب شهرستان ها

4-3-2- نام مسئول پاسخگو/سمت/ تلفن:  یحیی رشیدی/ معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب / داخلی 363

 

 

3- هزینه های دریافت خدمت:

ردیف

نام صاحب حساب

شعبه / بانک

شماره حساب

مبلغ واریزی (هزارریال)

موضوع هزینه

مرحله واریز وجه

1

 

 

 

820

هزینه کارشناسی بازدید از محل

 

2

 

 

 

با توجه به نوع دشت متفاوت است

هزینه جبرانی در مناطق ممنوعه

 

 

4- مدت زمان ارایه خدمت/انجام فرایند:

1-4- مدت زمان موافقت/مخالفت اولیه با ارایه خدمت: .................. روز

2-4- مدت زمان دریافت خدمت پس از ارایه مدارک مورد نیاز :................ روز

 

 

5- مراحل دریافت خدمت /انجام فرایند مرتبط با سرمایه گذاری:

شماره مرحله

شرح فعالیت (به ترتیب)

واحد متولی

سمت فرد/افراد متولی

مدت زمان / روز

شیوه اقدام ارباب رجوع

انجام

پیگیری

1

مراجعه حضوری متقاضی به امور آب شهرستان و تکمیل فرم درخواست و ارایه به همراه مدارک لازم (پروانه تأسيس يا موافقت اصولي از مراجع ذيربط بهمراه نتيجه آناليز آب مورد نياز و ارائه اسناد مالكيت توسط نماينده مالكين در صورت ملكي بودن يا ارائه كروكي از مراجع واگذاري اراضي)

امور آب شهرستان

مدیر امور یا جانشین

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

2

ثبت درخواست و تعیین کارشناس بازدید کننده

امور آب شهرستان

مدیر امور یا جانشین

همان روز

حضوری

حضوری یا تلفنی

3

بازديد و تهيه گزارش مقدماتي تخصيص بهمراه كروكي جداگانه روي فرمهاي مربوطه

امور آب شهرستان

کارشناس بازدید کننده

10

حضوری

حضوری یا تلفنی

4

بررسی گزارش با توجه به گزارش كارشناسي و كروكي و دستور العملهاي صادره،  از نظر امکان طرح پرونده در کمیته مدیریت منابع آب

امور آب شهرستان

مدیر امور یا جانشین

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

5

در صورت امكان طرح پرونده ، هماهنگی با  مسئول پيگيري تشكيل كميته مديريت منابع آب جهت  تعيين وقت در خصوص طرح پرونده

امور آب شهرستان

مدیر امور یا جانشین

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

6

تشكيل كميته مديريت منابع آب و بررسي اوليه درخواست توسط اعضاء كميته وتنظيم و تأیید صورتجلسه

شرکت آب منطقه ای

حوزه ستادی

تا 30 روز

حضوری

حضوری یا تلفنی

7

ثبت و ارسال صورتجلسه به شهرستان مورد نظر توسط دبيرخانه مركزي

شرکت آب منطقه ای

دبیرخانه مرکزی

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

8

در صورت غیر واگذاری بودن ملک مورد نظر انجام استعلامات مورد نیاز

امور آب شهرستان

امور دفتری

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

9

مكاتبه با متقاضی با امضاء  مدير امور آب جهت پیگیری  اخذ نتیجه استعلام ها

امور آب شهرستان

امور دفتری

همان روز

--

حضوری یا تلفنی

10

پيگيري اخذ پاسخ استعلامهاي محيط زيست و مراجع واگذاري و ارائه سندمحل حفر چاه و ارایه پاسخ استعلام های مرحله قبل  به کارشناس تعیین شده

متقاضی

متقاضی

--

حضوری

--

11

در صورت مثبت پاسخ استعلام ها ، بازديد كارشناس و ارائه گزارش حفر چاه مطابق فرم شماره 2 الف بانضمام كروكي با ذكر UTM    محل پيشنهادي

امور آب شهرستان

کارشناس تعیین شده

15

حضوری

حضوری یا تلفنی

12

ارسال مدارک به شرکت آب منطقه ای استان

امور آب شهرستان

امور دفتری

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

13

بررسی در خواست از نظر نیاز به بازدید با توجه به نوع طرح و پيشنهاد كارشناس

شرکت آب منطقه ای استان

معاونت بهره برداری یا جانشین

5

حضوری

حضوری یا تلفنی

14

در صورت نیاز به بازدید ارجاع به كارشناس منتخب مديريت عامل جهت بازديد از طرح

شرکت آب منطقه ای استان

معاونت بهره برداری یا جانشین

3

حضوری

حضوری یا تلفنی

15

انجام بازديد از طرح و ارائه گزارش در خصوص ميزان ساخت تاسيسات

شرکت آب منطقه ای استان

كارشناس منتخب

10

حضوری

حضوری یا تلفنی

16

بررسی گزارش توسط مدیریت شرکت

شرکت آب منطقه ای استان

مدیریت شرکت

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

17

در صورت اعلام نظر مبنی بر اجرای فرایند طی روال ،  بررسي مدارك توسط اعضاء كميسيون صدور پروانه ها وتنظيم صورتجلسه

شرکت آب منطقه ای استان

کمیسیون صدور پروانه ها

20

حضوری

حضوری یا تلفنی

18

در صورت موافقت با حفر چاه  ، محاسبه هزينه جبراني (در مناطق ممنوعه ) و اخذ وكالتنامه و اعلام به متقاضي

شرکت آب منطقه ای استان

دبیرخانه کمیسیون

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

19

پرداخت هزينه جبراني و ارائه وكالتنامه

متقاضی

--

--

حضوری

--

20

تهيه پيش نويس پروانه حفر و پيگيري تايپ و پاراف آن

شرکت آب منطقه ای استان

دبيرخانه كميسيون

3

حضوری

حضوری یا تلفنی

21

امضاء پروانه توسط صاحبان امضاء مجاز

شرکت آب منطقه ای استان

صاحبان امضاء مجاز

5

حضوری

حضوری یا تلفنی

22

ثبت پروانه و تحويل اصل به واحد حفاري

شرکت آب منطقه ای استان

دبیرخانه مرکزی

2

حضوری

حضوری یا تلفنی

23

تحويل اصل پروانه حفر پس از اخذ رسيد از متقاضي

شرکت آب منطقه ای استان

واحد حفاري

همان روز

حضوری

حضوری یا تلفنی

چاپ ایمیل

استعدادیابی و تخصیص زمین( بخشی از فرایند واگذاری زمین که در اداره کل منابع طبیعی انجام می گیرد )

1- مشخصات کلی خدمت اقتصادی:

1-1- عنوان خدمت: استعدادیابی و تخصیص زمین( بخشی از فرایند واگذاری زمین که در اداره کل منابع طبیعی انجام می گیرد )

2-1 مشمولین دریافت خدمت(دستگاه های استعلام کننده) :

متقاضیان صدور مجوزهای سرمایه گذاری که جهت دریافت زمین به امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی  مراجعه و  پس از انجام مراحل اولیه در آن مدیریت ، جهت تخصیص زمین به اداره منابع طبیعی ارجاع می گردند.

 

3-1- شرح کلی خدمت/ استعلام:

یکی از حمایت های در نظر گرفته شده برای متقاضیان سرمایه گذاری اعطای زمین است که در صورت واجد شرایط بودن توسط دستگاه متولی صدور مجوز به امور اراضی معرفی می شوند. امور اراضی  در صورت موافقت اولیه ، زمین مربوط به طرح سرمایه گذاری را مشخص و به همراه کروکی جهت استعدادیابی و تخصیص زمین به اداره منابع طبیعی شهرستان اعلام می دارد. این بخش از واگذاری زمین از اداره منابع طبیعی شهرستان محل اجرای طرح سرمایه گذاری آغاز و در ادامه پرونده متقاضی جهت طرح در کمیسیون به اداره کل منابع طبیعی استان/ اداره استعدادیابی و بهره برداری از اراضی ارسال می گردد.

4-1- اهداف انجام استعلام/اقدامات :

هدف از انجام این بخش از فرایند بررسی بلامعارض بودن زمین در نظر گرفته شده و بررسی تناسب زمین مورد نظر با طرح سرمایه گذاری می باشد

5-1-   شرایط و نیازمندی ها برای دریافت خدمت/پاسخگویی به استعلام :

1-5-1- مدارک ، مستندات و معرفی نامه مورد نیاز  :

-   درخواست امور اراضی (اصل)

-   کروکی زمین(اصل)

-   مجوز زیست محیطی (کپی برابر اصل)

-   مدارک مربوط به تأمین آب مورد نیاز (کپی برابر اصل)

-   موافقت اصولی(کپی برابر اصل)

 

2-5-1- فرم های مورد عمل :

به فرم خاصی که توسط متقاضی تکمیل شود نیاز نمی باشد.

 

3-5-1- محدودیت ها و الزامات قانونی و تخصصی مورد نظر در انجام اقدامات/پاسخگویی به استعلام :

-   بلامعارض بودن زمین از نظر حقوقی شامل 1- عدم وقوع در جنگلها و بیشه های طبیعی ، مراتع عمومی حریم روستاها ، نهالستان های عمومی ، پارک های جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی ، حریم قانونی تأسیسات دولتی و راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آن ها  2- عدم وقوع در مناطق چهارگانه مصوب حفاظت محیط زیست و پارک وحش 3- عدم وقوع در محدوده طرح های مصوب مرتبط با وظایف قانونی جهاد کشاورزی 4- عدم وقوع در محدوده های ممیزی شده دارای پروانه چرای دام

-   مناسب بودن زمین برای طرح سرمایه گذاری مورد نظر متقاضی از نظر کمیسیون استعداد یابی و تخصیص اراضی

-   واقع نبودن در محدوده و حریم شهرها (اراضی واقع در  محدوده و حریم شهر ، به عنوان اراضی شهری شناخته و تعریف می شوند و متولی واگذاری این اراضی سازمان مسکن و شهرسازی است).

6-1-  قوانین و مقررات و دستورالعمل های حاکم بر ارایه خدمت:

-   لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب

-   آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب

-   دستورالعمل ضوابط و شرایط شناسایی استعدادیابی ، تعیین کاربری و تخصیص اراضی موضوع بخشنامه شماره 38536/1/85 مورخ 13/6/1385 سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور

2- مشخصات دستگاه /واحد مرتبط با خدمت/استعلام :

1-2- مشخصات دستگاه متولی :

-   عنوان دستگاه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

-   بالاترین مقام مسئول/سمت:  محمد علی اسدی/مدیر کل

-    آدرس اینترنتی دستگاه:           www.kerman.frw.org.ir

-   پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید/ir

-   تلفن دستگاه:   2113061-0341

-   تلفن واحد بازرسی (مرجع رسیدگی به شکایات در درون دستگاه):  2114834-0341

 

2-2- سایر دستگاه های مرتبط با خدمت /فرایند: (دستگاه هایی که بخشی از فرایند در آنجا انجام         می گیرد یا به اظهار نظر یا تأییدیه آنان نیاز است)

ردیف

عنوان دستگاه

اهم اقدامات

1

--

--

 

برای انجام این بخش از فرایند به تأییدیه یا اظهار نظر دستگاه دیگری نیاز نیست.معرفی متقاضی جهت اخذ مجوز زیست محیطی و  مدارک مربوط به تأمین آب مورد نیاز  در مدیریت امور اراضی انجام    می گیرد.

3-2- مشخصات واحد ارایه خدمت/پاسخگویی به استعلام:

1-3-2-  نام دفتر /اداره/واحد متولی ارایه خدمت:  اداره استعداد یابی و بهره برداری از اراضی

2-3-2-  آدرس : کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ،  اداره کل منابع طبیعی استان کرمان ، طبقه همکف ، شماره اتاق های 31 و 30

3-3-2- نام متولی ارایه خدمت و شماره تلفن/فاکس/آدرس پست الکترونیکی: کارشناسان اداره استعدادیابی و   بهره برداری از اراضی

4-3-2- نام مسئول پاسخگو در استان کرمان /سمت/ تلفن: آقای رسول کامران / رییس اداره استعداد یابی و بهره برداری از اراضی / تلفن 2113061-0341 داخلی 342 یا 343

3- هزینه های دریافت خدمت/پاسخگویی به استعلام:

ردیف

نام صاحب حساب

شعبه / بانک

شماره حساب

مبلغ واریزی (هزارریال)

موضوع هزینه

مرحله واریز وجه

-

-

-

-

-

-

-

شایان ذکر است  در مدیریت امور اراضی (دستگاه متولی واگذاری زمین ) هزینه مربوطه با توجه به مساحت و موقعیت زمین اخذ می شود.

 

4- مدت زمان ارایه خدمت/پاسخگویی به استعلام: ............. روز

 

 

5- مراحل دریافت خدمت /پاسخگویی به استعلام:

شماره مرحله

شرح فعالیت (به ترتیب)

واحد متولی

سمت فرد/افراد متولی

مدت زمان / روز

شیوه اقدام ارباب رجوع

انجام

پیگیری

1

مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و ارایه درخواست زمین (معرفی نامه از دستگاه متولی صدور مجوز سرمایه گذاری)

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

اداره امور اراضی

--

حضوری

--

2

تعیین زمین مربوطه و تهیه کروکی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

اداره امور اراضی

-

حضوری

--

3

استعلام از اداره منابع طبیعی شهرستان

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

اداره امور اراضی

-

حضوری

--

4

مراجعه ارباب رجوع به اداره منابع طبیعی شهرستان

متقاضی

متقاضی

-

حضوری

--

5

بررسی وضعیت زمین از نظر قانونی و حقوقی

اداره منابع طبیعی شهرستان

واحد امور اراضی

3

--

حضوری یا تلفنی

6

ارسال مدارک به اداره کل منابع طبیعی استان در صورت بلامعارض بودن

اداره منابع طبیعی شهرستان

واحد امور اراضی

1

حضوری

حضوری یا تلفنی

7

طرح پرونده در کمیسیون استعدادیابی تخصیص اراضی

اداره کل منابع طبیعی استان

اداره استعدادیابی ..

1 تا 30

--

حضوری یا تلفنی

8

در صورت تأیید ، تخصیص زمین به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی برای واگذاری به متقاضی

اداره کل منابع طبیعی استان

اداره استعدادیابی ...

1

حضوری

--

9

در صورت عدم تأیید انعکاس به امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی جهت معرفی زمین دیگری

اداره کل منابع طبیعی استان

اداره استعدادیابی و بهره برداری از اراضی

1

حضوری

--

 

چاپ ایمیل