فارسی /  English / العربیه / اردو

شماره تماس کارشناسان: 03432619405

فرصت سرمایه گذاری در بهشت معادن ایران

Arrow
Arrow
Slider
  • کرمان در یک نگاه
  • آمار و اطلاعات
  • پیوندها
  • گالری تصاویر
  • فرم های الکترونیکی

بازدید جهت شناسایی سرمایه خارجی غیر پوششی شهرستان شهربابک

در .

در جلسه ای مورخ  95/9/16با فرمانداری شهرستان شهربابک و نمایندگان مرکز خدمات سرمایه گذاری موضوع آمار سرمایه گذاری های خارجی غیرپوششی این شهرستان بحث و بررسی شد. پس از مذاکره با کارشناسان سرمایه گذاری فرمانداری این نتیجه حاصل شد که هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. 

سپس با کارشناسان صنعت و معدن شهرستان از کارخانه بابک مس ایرانیان نیز بازدیدی به عمل آمد .