کرمان بهشت معدن کاران

Slider
  • کرمان در یک نگاه
  • آمار و اطلاعات
  • پیوندها
  • گالری تصاویر
  • فرم های الکترونیکی

تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در راه آهن

به منظور جذب مشارکت و سرمایه گذاری هر چه بیشتر بخش خصوصی، بسته ها و مشوق های حمایتی در شورای سرمایه گذاری راه آهن ج.ا.ا به شرح زیر تصویب گردید.

1- تثبیت حق دسترسی واگن‌های باری نو

2- پرداخت سهم درآمد صرفه‌جویی مصرف سوخت

3-بسته حمایتی خرید سالن‌های مسافری

4- امکان مشارکت تا سقف 30% مبلغ کل سرمایه گذار

5- پرداخت حق دسترسی خطوط موجود در پروژه‌ های دوخطه

6- پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده

7- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی

-موارد فوق الذکر در سایت راه آهن با آدرس WWW.RAI.IR در قسمت مشارکت و سرمایه گذاری موجود و قابل بهره برداری است.

 

چاپ ایمیل